СИДРОМ ТРИВОЖНОГО ОЧІКУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕВДАЧІ У ЧОЛОВІКІВ. ЕЛЕКТРОННА КНИГА КОЧАРЯН Г. С

СИДРОМ ТРИВОЖНОГО ОЧІКУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕВДАЧІ У ЧОЛОВІКІВ. ЕЛЕКТРОННА КНИГА КОЧАРЯН Г. С

СИДРОМ ТРИВОЖНОГО ОЧІКУВАННЯ СЕКСУАЛЬНОЇ НЕВДАЧІ У ЧОЛОВІКІВ. ЕЛЕКТРОННА КНИГА КОЧАРЯН Г. С від компанії Imfitness Shop - фото 1
150 ₴
В наявності

Доставка

 Нова Пошта
За тарифами перевізника
 Укрпошта
50 - 100 ₴
Детальніше про доставку

Оплата

 Оплата на картку «Приватбанк»
 Післяплата
 Оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок
 Миттєва розстрочка

Опис

СПИСОК РОБОТ, ОПублікованих за темою дисертації
1. Психотерапевтичний підхід при деяких сексуальних
розлади з гіпоерекцією // Медико-психологічні аспекти
шлюбу та сім'ї: Тез. доп. обл. наук.-практ. конф..сексопатологів. -
Харків, 1985. - С. 134.
2. Психотерапевтична корекція одного з варіантів
анеякуляторних розладів потенції // Саме там. - С. 134-135.
3. До питання про симптомообраеування при сексуальних
розладах та діагностичної значущості окремих
симптомів// Сучасні проблеми сексопатології. - Київ;
Ворошиловград, 1986. - С. 42-43.
4. Патогенез синдрому очікування невдачі та загальні принципи його
психотерапії в концепції психологічних функціональних
системних механізмів // Актуальні питання сексопатології:
Тез. доп. 1-й Всесоюз. конф. сексопатологів. - М., 1986. -
С. 86-88. (Соавт. А. С. Кочарян).
5. Психологічний захист: Методичні поради. -
Харків,1986. - 29 с. (Соавт. А. Т. Філатов, A. C. Кочарян).
6. Прийоми раціональної психотерапії у сексологічній практиці
// Соціально-психологічні та медичні аспекти шлюбу та
сім'ї: Тез. доп. 3-й обл. наук.-практ. конф. сексопатологів. -
Харків, 1987. - С. 422-423.
7. Система еротичної сенситизації у терапії синдрому очікування
невдачі // Саме там. - С. 424-426.
8. До питання використання непрямої психотерапії // Актуальні
питання неврології, психіатрії та нейрохірургії: Тез. обл. наук.-
практ. конференції. - Харків, 1987. - С.172-173.
9. Застосування аутогенного тренування в терапії розладів
чоловічої потенції // Саме там. – C. 170–171.
10. Прискорений варіант аутогенного тренування для лікування та
профілактики сексуальних розладів у чоловіків // Респ. конф.
«Профілактика сексуальної патології та подружніх
дисгармоній»: Тез. доповідей. - Київ; Ворошиловград, 1988. -
С. 55-57.
11. Сенестопатії у клініці сексуальних розладів та можливості
раціональної психотерапії // Немедикаментозні методи
усунення хронічних больових синдромів: Тез. Респ. наук.
конф. - Київ, 1989. - С. 177-179.
12. Прийом «співставлення за аналогією» у сексологічній практиці
// Актуальні аспекти діагностики, організації лікувального
процесу та реабілітація хворих із сексуальними розладами
Тез. доп. 4-й обл. наук.-практ. конф. сексопатологів. – Харків,
1990. - С. 213-215.
13. Про зміни поведінки у хворих із синдромом очікування
невдачі // Саме там. - С.124-126.
14. Прийом «розширення свідомості» у корекції масштабу
переживань пацієнтів із сексуальними порушеннями // Саме там. -
С. 215-217.
15. Синдром очікування невдачі та порушення поведінки // Статеве
виховання, сексуальне здоров'я та гармонія шлюбно-сімейних
відносин: Тез. Респ. наук. Конф. - Київ, 1990. - С. 89-91.
16. Синдром очікування сексуальної невдачі та модифікації
поведінки// Журн. невротол. та психіатрії. - 1991. - Вип. 5. -
С. 73-76.
17. Синдром тривожного очікування невдачі та поведінкова
адаптація, пов'язана з інтимною близькістю // Охорона здоров'я.
Білорусії. - 1991. - №7. – С. 52–56.
18. Прискорений варіант аутогенного тренування для лікування
Сексуальні розлади: Методичні рекомендації. -
М: Упр. спец. мед. допомоги, 1991. - 19 с.
19. Нові психотерапевтичні прийоми та методики
сексологічній практиці: Методичні поради. -
М: Упр. спец. мед. допомоги, 1991. - 20 с.
20. Деякі методологічні питання психотерапії
сексуальних розладів та дисгармоній // Зап. сексології. -
Санкт-Петербург, 1992. - С. 76-78.
21. Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі та
стан системи гіпофіз-наднирникові-гонади //
Сексологія та андрологія. - Київ, 1992. - Вип. 1. - С. 44-46.
(Соавт. Л. Ю. Сергієнко).
22. Синдром тривожного очікування невдачі та його сексологічні
прояви // Саме там. - С. 103-106.
Підп. до печі. 30.10.92 Формат 60×841
/16. Папір тип. Друк офсетний.
Ум. піч. л. 2.0. Уч.-вид. л. 2. Тираж 120 екз. Зак. № 3776. Безкоштовно.
_______________________________________________________________
Харківське міжвузівське орендне поліграфічне підприємство.
310093, Харків, вул. Свердлова, 115.
Бібліографічна довідка про автореферат: Кочарян Г. С. Сидром
тривожного очікування сексуальної невдачі у чоловіків (формування,
патогенетичні механізми, клінічні прояви, психотерапія):
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра мед. наук: спец. 14.00.18
"Психіатрія" / Г. С. Кочарян. - М., 1992. - 46 с

Характеристики

Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Тип
електронна книга
Тематика
психіатрія
Мова видання
російська
Показати всі